Bezodplatný prevod štátnych pozemkov je už rýchlejší