13.10.2017, 13:27

Zamestnanosť v Únii prekonala stav pred krízou. Nájsť si prácu je ľahšie

Zároveň sa v rámci bloku znižujú mzdové rozdiely.

Zamestnanosť v Únii prekonala stav pred krízou. Nájsť si prácu je ľahšie
Zdroj: Reuters

Európska komisia (EK) dnes zverejnila výročnú správu o vývoji na trhu práce a vývoji miezd v Európe. Správa potvrdzuje pozitívne trendy na trhu práce, ktoré sa zaznamenali v EÚ, keď zamestnanosť prekročila úrovne spred krízy a miera nezamestnanosti sa takisto približuje úrovniam pred recesiou.

Podľa údajov EK v súčasnosti v krajinách Únie pracuje viac ako 235 miliónov ľudí. Miera nezamestnanosti dosahuje 7,6 percenta a približuje sa úrovniam spred recesie. Zo správy tiež vyplýva, že nezamestnaní si teraz ľahšie nachádzajú prácu.

Pružnejšie formy zamestnávania

Pružnejšie formy organizácie práce priniesli výhody pre firmy, ako aj jednotlivcov, ale v niektorých prípadoch viedli k rozdielom medzi pracovníkmi s rôznymi typmi zmlúv, čo sa prejavuje v slabšej ochrane osôb v dočasnom zamestnaní a samostatne zárobkovo činných osôb.

Eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová v tejto súvislosti zdôraznila, že v EÚ je čoraz viac ľudí, ktorí sú schopní nájsť si prácu, čo je zásluhou "cielených politických reforiem".

Problémom práva pracujúcich

"Musíme však riešiť ďalšie výzvy. Musíme zabezpečiť spravodlivé pracovné podmienky a primeranú ochranu pre všetkých pracovníkov bez ohľadu na ich postavenie v zamestnaní. Na základe európskeho piliera sociálnych práv, ktorý sme zaviedli 26. apríla, pracujeme na modernizácii pravidiel týkajúcich sa pracovných zmlúv a sociálnej ochrany s cieľom dosiahnuť lepšie pracovné a životné podmienky v EÚ," opísala situáciu komisárka.

Správa o vývoji na trhu práce a vývoji miezd, ktorá analyzuje trh práce z makroekonomického hľadiska, naznačila, že v roku 2016 vzrástli mzdy v eurozóne o 1,2 percenta, pričom nárast zaznamenali takmer všetky členské štáty. Najväčší nárast bol v členských štátoch s pomerne nízkou úrovňou miezd (pobaltské štáty, Maďarsko a Rumunsko). To znamená, že v celej Európe sa znižujú mzdové rozdiely.

Mzdy rastú pomaly

Aj napriek tomu je v mnohých krajinách však miera rastu miezd naďalej nižšia, než sa očakávalo na základe poklesu nezamestnanosti. Okrem toho sú mzdy dočasných pracovníkov v takmer všetkých členských štátoch nižšie ako u stálych pracovníkov, čo platí najmä pre krajiny s vyšším podielom dočasných pracovných miest.

Komisia v rámci zavádzania európskeho piliera sociálnych práv prišla s legislatívnym návrhom na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a opatrovateľov a otvorila aj konzultácie medzi sociálnymi partnermi so zámerom modernizovať pravidlá pre pracovné zmluvy a prístup k sociálnej ochrane pre všetkých. Ak sa podarí prijať tieto iniciatívy, mohli by poskytnúť odpovede na výzvy, akými sú segmentácia pracovného trhu a nedostatočná ochrana pracovníkov v neštandardných formách zamestnania.

Komisia pripomenula, že sociálny samit pre spravodlivé pracovné miesta a rast sa bude konať 17. novembra 2017 vo švédskom Göteborgu.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.