03.12.2019, 00:00

Dovoz nelegálneho odpadu do Česka enormne narastá

Späť na článok