13.07.2014, 13:05

Zuckerberg má plán. Milióny ľudí vytiahne z chudoby

Šéf Facebooku našiel spôsob ako naštartovať globálnu ekonomiku. Stačí zaistiť, aby mal celý svet prístup k internetu.

Zuckerberg má plán. Milióny ľudí vytiahne z chudoby

Dnes je k internetu pripojená o niečo málo viac ako tretina sveta - asi 2,7 miliardy ľudí. Je ľahké považovať internet za samozrejmosť a predpokladať, že väčšina ľudí k nemu bude mať už čoskoro rovnaký prístup ako my. Tak tomu ale nie je. Pripojenie pre všetkých je jednou z fundamentálnych výziev našej generácie. Ten, kto ho má, je spojený so svojimi priateľmi, rodinami a komunitou, ale má tiež možnosť podieľať sa na globálnej ekonomike. Výskum McKinsey & Co. z roku 2011 ukázal, že v niektorých vyspelých ekonomikách už internet predstavuje väčšiu časť ekonomickej aktivity ako poľnohospodárstvo a energetika. Internet umožňuje využitie informácií pre lepšiu prácu a obratom tak vytvára nové pracovné miesta a príležitosti. Internet predstavuje základ našej ekonomiky.

Ak budeme schopní zabezpečiť pripojenie pre každého, dramaticky sa zlepšia životy nás všetkých. Samo od seba sa tak ale nestane. Väčšina ľudí stále prístup nemá a ešte prekvapivejšie je to, že počet pripojení rastie tempom pomalším než 9% ročne. To je veľmi pomalý postup, pretože sa stále nachádzame v ranej fáze vývoja. Predpokladá sa, že s nákupmi chytrých telefónov sa zvýši aj prístup k dátam. To však nie je isté. Vo väčšine krajín sú dátové tarify oveľa drahšie ako samotný chytrý telefón. Väčšina z týchto peňazí je potom použitá na budovanie infraštruktúry, ktorá má zabezpečiť prístup k internetu. Ak v tejto oblasti nebudeme postupovať efektívnejšie, nebudeme schopní poskytnúť dáta všetkým za ceny, ktoré sú prijateľné. Ak to nezmeníme, budeme žiť vo svete, kde väčšina ľudí používa chytré telefóny offline a nemá prístup k internetu.

Existuje rad výskumov zaoberajúcich sa alternatívnymi spôsobmi zabezpečenia prístupu k internetu. Niektoré z nich by mali využívať satelity, niektoré lietadlá alebo lasery. Podobné technológie budú dôležité pre odľahlé oblasti, podstatné je ale to, že 90% svetovej populácie už teraz žije v dosahu mobilných sietí. Pre týchto 90% teda nie je nutné budovať novú infraštruktúru. Výzva spočíva v tom, aby sme vytvorili prístup k internetu, ktorý urobí dáta dostupnejšie a zároveň umožní mobilným operátorom rast a investovať udržateľným spôsobom.

Každý dnes môže zavolať núdzové číslo či nahlásiť zločin aj v prípade, že nemá zaplatenú žiadnu tarifu. V budúcnosti by mal mať podobným spôsobom každý prístup k základným internetovým službám. Tieto základné služby budú potom mnoho ľudí motivovať k tomu, aby si zaplatili za rozšírené služby. Spoločnosť Deloitte v jednej zo svojich posledných štúdií odhaduje, že rozšírenie internetu by v rozvíjajúcich sa krajinách vytvorilo 140 miliónov pracovných miest a 160 miliónom ľudí by pomohlo dostať sa z chudoby. Najväčšou zmenou by však mohlo byť vytvorenie globálnej komunity. Dnes sami seba okrádame o kreativitu a potenciál dvoch tretín populácie, ktorá nie je online. Sme schopní prepojiť svet, a ak budeme pracovať spolu, dokážeme to.

Uvedené je výťahom z "Mark Zuckerberg on a Future Where the Internet Is Available to All", autorom je Mark Zuckerberg.

Zdroj: WSJ

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.